logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
 

Proces współpracy

Cenimy klarowną komunikację z Klientem.
Dowiedz się, jak w kilku prostych krokach wygląda praca z EZ Page

Krok pierwszy

Ustalenie warunków

Na początku ustalamy warunki naszej współpracy: zakres usług, zawartość strony, aplikacji lub sklepu, ilość podstron, listę wymagań, technologię wykonania oraz – przede wszystkim – Twój budżet, jaki chcesz przeznaczyć na całość projektu. Na tym etapie badamy również Twoje potrzeby – w szczególności do kogo produkt jest adresowany i jaki jest jego cel.

Krok drugi

Podpisanie umowy

W kolejnym etapie zawieramy umowę na wykonanie strony internetowej, sklepu lub aplikacji. Zapiszemy wszelkie ustalenia poczynione w kroku poprzednim. Kodeks cywilny dopuszcza stosowanie komunikacji elektronicznej jako formy dokumentowej, więc nie musimy zawierać umowy w formie pisemnej – chyba, że masz takie życzenie. Przy tym kroku proponujemy Klientom zaliczkę na poczet rozpoczęcia prac w wysokości 20% wartości całego wdrożenia.

Krok trzeci

Prototypowanie

Zgodnie z umówionym terminem, na naszym serwerze pojawi się wersja testowa Twojej strony, sklepu lub aplikacji. Zostanie wypełniona przykładowymi danymi oraz obrazami, ale strukturą, kolorystyką i ogólnym wyglądem będzie odpowiadać Twoim wytycznym. Zależy nam na Twojej satysfakcji, dlatego do następnego kroku przejdziemy dopiero Twojej ostatecznej akceptacji “prototypu”.

Krok czwarty

Wypełnianie treścią

Przykładowe dane z “prototypu” strony zastąpimy przygotowanymi przez Ciebie tekstami i obrazami. Pamiętaj, że cały czas na bieżąco możesz wprowadzać poprawki do projektu – np. w zakresie struktury, czy układu poszczególnych podstron.

Krok piąty

Odbiór gotowej strony

Po wgraniu treści, wydajemy Ci ostateczną wersję wersję zgodnie z umówionymi ustaleniami i terminami. Przenosimy stronę z serwera testowego na produkcyjny i czekamy na Twoją akceptację. Dopiero po niej wystawiamy fakturę na pozostałe 80% wartości wdrożenia.

Wyceń już dziś!